Ech sin den Bauer Jos,

jos

do wou mein Asaatz gefroot ass, helefen ech um Haff, um Feld oder

              bei den Visiten vun Schoulklassen, e Mann fir Alles. 

              D'Ateliéen an der Schmett déi maachen ech.