Ech sin Christine,

Christine

vu Beruff sin ech Bäuerin an sin mam Fränk bestued. 

  2011 hun ech eng Weiderbildung fir Agrarpädagogin

durch Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein gemaach.

  Ech sin zoustänneg fir Crèchen, Freizeitaktivitéiten an och Kannergebuertsdeeg.